Vilket kreditkort skall man välja

När man väljer mellan olika kreditkort är det viktigt att titta på vad kortet kostar när man inte använder det alls, när man använder det som betalkort, när man låter en skuld rulla vidare från månad till månad, och när man missar att betala in minibeloppet i tid.

  • Har kreditkortet någon fast årsavgift eller månadsavgift?
  • Om jag använder mitt kreditkort som ett betalkort och betalar hela min kreditkortsräkning innan förfallodagen varje månad, måste jag betala någon ränta då? Ett vanligt upplägg är att man inte betalar någon ränta på vanliga köp om man använder kortet på det här viset, däremot betalar man ränta på kontantuttag redan från första dagen.Värt att kontrollera också är om det är månadsperioder som gäller, eller om man kan vänta längre än så med att betala hela skulden och ändå slippa betala räntan. Det finns till exempel kreditkort som kör med tvåmånadersperioder.
  • Hur hög ränta tas ut på den del av skulden som jag inte betalar tillbaka innan kreditkortsräkningens förfallodag, och som alltså rullar vidare in i nästa period?
  • Hur beräknas det minibelopp som måste betalas in efter varje period? Vissa kreditkort kräver att man betalar in minst 10% av skulden varje gång, medan andra nöjer sig med några få procent.
  • Vad händer om jag inte betalar in minibeloppet efter en period? Hur stor är påminnelseavgiften och hur beräknas dröjsmålsräntan? Kommer räntan för hela skuldbeloppet att höjas? riskerar du att fastna i skuldfällan.

Även om man givetvis inte planerar att samla på sig en jättestor skuld och sedan inte ens betala av minibeloppet varje månad är det bra att i förväg veta exakt vad som gäller. Det är viktigt att ta sig tid att hitta rätt kreditkort som erbjuder det du behöver.  Det finns ett flertal internetguider om kreditkort som kan hjälpa dig hitta rätt kort.

Några exempel på andra punkter som kan vara bra att tänka på när man väljer kreditkort

  • Hur många handlare i Sverige accepterar detta kreditkort? Fungerar det hos de handlare jag brukar handla hos? Hur pass hög acceptansgrad har kreditkortet internationellt eller i de länder jag brukar åka till?
  • Ingår det någon reseförsäkring, och vilka regler gäller i så fall för den?
  • Ingår det någon konsumentskyddsförsäkring, och vilka regler gäller i så fall för den?
  • Är kreditkortet kopplat till något förmånsprogram, till exempel ett program där man samlar poäng som sedan förvandlas till diverse förmåner? Får jag poäng på alla köp? Får jag lika många poäng för alla köp, eller är det här kreditkortet extra gynnsamt för vissa köp – till exempel köp av drivmedel eller köp av flygbiljetter?

Om kreditkort

Exempel på tidiga kreditkort är Diners Club, Carte Blanche, American Express och BankAmericard som alla lanserades i USA under 1950-talet. Carte Blanche var en vidareutveckling av det exklusiva Hilton Hotels Travel & Entertainment Card.

Initialt var det vanligast med den typ av kreditkort där hela räkningen ska betalas till fullo efter varje period, men så småningom lanserades möjligheten att bara betala en mindre del av skulden och rulla resten vidare.

Att ha kort som var kopplade till en kredit var inte något nytt i 1950-talets USA, men fram tills dess fanns det i princip inte några allmänna kreditkort som accepterades av en stor mängd sinsemellan oberoende handlare. Istället hade varje varuhus eller varuhuskedja sitt eget kort, företag i oljebranschen utfärdade särskilda kort för sina petroleumprodukter, och så vidare. Flera mindre banker hade försökt sig på att lansera breda kort, men dessa projekt hade snabbt lagts ned igen.

BankAmericard brukar räknas som det första moderna kreditkortet och utfärdaren Bank of America hade en smart plan på lut för att få kortet att slå igenom. Flera tidigare kort som utfärdats av banker hade drabbats av ett moment-22. Få handlare ville acceptera kortet eftersom så få konsumenter hade kortet, och konsumenterna var inte intresserade av att skaffa ett kort som bara kunde användas hos några få handlare. Bank of America siktade in sig på staden Fresno i Kalifornien, där 45% av befolkningen var kunder hos Bank of America. Istället för att vänta på ansökningar skickade Bank of America helt enkelt ut BankAmericard till 60 000 personer i Fresno, vilket gjorde handlarna i staden intresserade av att börja acceptera kortet. BankAmericard var föregångaren till det kort vi idag känner till under namnet VISA.

Kuriosa

Det finns personer som samlar på gamla och ovanliga kreditkort som inte längre är i bruk, och åtråvärda kort kan ha ett förhållandevis högt pris på andrahandsmarknaden.

about author

admin

reimar@hushmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.