Banknotes Svenska mynt

Svenska mynt

Sverige har precis fått en serie nya mynt. Bland dessa hittar man den älskade och hatade tvåkronan. Vissa uppskattar den medan andra anser att den är ett extra onödigt mynt man måste hålla reda på. De flesta svenskar verkar dock tycka att de nya mynten tvingar oss att släpa på alldeles för mycket mynt. Detta samtidigt som vi svenskar använder mindre kontanter än vi någonsin har gjort tidigare. Sverige kommer allt närmare att bli ett kontantlöst samhälle.

På denna sidan skall vi ta en lite närmare titt på svensk mynthistoria.

De första mynten

Svenskar har sedan mycket länga använt mynt från andra länder som betalningsmedel. Detta inkluderar t.ex. arabiska och Romerska guld och silver mynt. De första svenska mynten präglades dock troligtvis någon gång under perioden 995 – 1000 under Olof Skötkonungs regim. Mynt präglades under ca 30 år men efter det tog traditionen ut under nästan 170 år. Mynt började inte präglas igen förrän i slutet av 1100 talet. Vid denna tidpunkt använd vi ett system baserat på marken och örtugar. Myntens värde reflekterade huvudsakligen deras vikt i silver. De svenska mynten var under denna period bara ett av flera mynt som cirkulerades på den Svenska marknaden. Utländska mynt från en rad andra länder användes också. Även dessa värderades efter sitt metallvärde. Under denna tid hade Svealand, Götaland och Gotland olika pengar. Att mynten värderades efter deras metallvärde gjorde det lätt att hantera internationell handel och internationella lån eftersom det inte spelade någon roll vilken valuta de betalades tillbaka i.

Det var först under Gustav Vasa som Sverige skulle börja få vad man kan kalla en riktig riksvaluta. Denna valuta var dalern. Dalern bytte senare namn till riksdaler. Ett ord vi än idag använder som en synonym för svenska kronor. Denna process skedde under 1500 talets först hälft. Under 1600 talet tillkom ytterligare en valuta ”karoliner”

1776 så redde man slutligen upp röran av olika mynt i cirkulation genom den sk ”myntrealisationen”. Efter denna tidpunkt var den giltiga valutan riksdalern som kunde delas upp i 48 skillingar. Att dela upp en enhet i 48 mindre enheter ter sig för oss idag som ett mycket komplicerat system (jämfört med hundra) men myntrealisationen var på den tid ett mycket stort och viktigt steg framåt. Det nya systemet blev med tiden dock återigen allt mer komplicerat genom införandet av dukater (guldmynt) och skilling banco (bronsmynt)

Svenska kronor

Den svenska kronan infördes 1873. Enheten öre är äldre än så och infördes redan 1855. Ett öre motsvarar en hundradel av huvudvalutan. Vid införandet innebar det en hundradels riksdaler men efter kronans införande så blev det istället en hundradels krona.

Svenska mynt i Svenska kronor har getts it i följande valörer.

 • ½ öre
 • 1 öre
 • 2 öre
 • 5 öre
 • 10 öre
 • 25 öre
 • 50 öre
 • 1 kr
 • 2 kr
 • 5 kr
 • 10 kr

Vid sidan av detta så har riksbanken gett ut ett antal jubileumsmynt i olika valörer. Dessa mynt är primärt samlarobjekt men är ett giltigt betalningsmedel och om du vill kan du gå ner till snabbköpet och betala med ett av dem. Deras marknadsvärde är dock vanligtvis högre än deras nominella värde så detta är vanligtvis en mycket dålig ide.