Skenande utlåning för köp av dieselbilar – experter varnar

För inte så länge sedan hyllades dieselbilen som ett bättre alternativ än bensindrivna bilar. Anledningen var den högre bränsleeffektiviteten vilken gör att mindre koldioxid släpps ut. De senaste åren har vinden dock vänt och politikerna har börjat fundera på att införa regler som fördyrar och försvårar användning av dieselbilar. Politikerna i Stockholm har till exempel föreslagit att äldre dieselbilar inte ska få framföras i innerstaden med start från år 2020. Anledningen till det är att drivmedlet ger höga emissioner av kväveoxider, vilket försämrar stadsklimatet och luften i centrala delarna av staden.

Dieselbilar fortsätter att sälja bra

Samtidigt som politikerna kommer med sina utspel är det många nybilsköpare som väljer en dieselbil. Under det första halvåret drevs 53% av de nya bilarna av diesel, detta enligt uppgifter från branschorganisationen Bil Sweden. Det är inte alls lika många som under 2012, som var ett rekordår, men det finns inget som tyder på att nybilsförsäljningen av dieselbilar plötsligt skulle minska.

Experter varnar för lånebubbla

Kombinationen av förväntade nya politiska utspel, möjliga nya regleringar och en fortsatt stor efterfrågan på dieselbilar har fått en del experter att varna för en ”lånebubbla” för dieselbilar. Vad man menar är att kommande förbud kan göra att andrahandsvärdet på bilarna sjunker kraftigt. Detta kan i sin tur leda till att låneavtalen sägs upp i förtid vilket kan innebära en ekonomisk smäll för dem som har lånat större summor för finansiering av bilen.

Ingen anledning att vara orolig?

Vissa experter framför rena domedagsprofetiorna kring dieselbilarna och vad förbud kan innebära. Visst, de kommande åren kommer vi att få se nya regleringar, både lokala och nationella, som gör det dyrare och svårare att äga och köra dieselbil. Samtidigt är det viktigt att känna till att de första förbuden med största sannolikhet kommer att handla om förbud att köra inom mindre områden, så kallade miljözoner, i storstäderna. Dessutom kommer förbuden endast att gälla äldre dieselbilar. Den som köper en ny dieselbil idag (som uppfyller Euro 6-kraven) kommer inte att ha några förbud att förhålla sig till de första åren in på 2020-talet.

Smart att titta på andra alternativ

De första förbuden kommer, som sagt, förmodligen under år 2020. Med stor sannolikhet kommer de successivt att bli större och mer omfattande, och inte ens de mest miljövänliga dieselbilarna kan komma undan lagens långa arm. Den som planerar att köpa en ny bil inom de närmaste åren behöver inte vara särskilt orolig i ett första skede, men det kan vara en idé att titta på andra alternativ för att på så sätt ”framtidssäkra” sitt bilägande.

about author

admin

reimar@hushmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.