Category Archive : Uncategorized

Vindsnurror på villatomten och solceller på taket. Just nu finns ett rekordstort intresse för att producera sin egen el. Somliga talar till och med om en revolution, när konsumenter som tidigare har varit helt beroende av elbolagen, plötsligt både kan producera och sälja överskottet av sin egen – ofta mer miljövänliga – ”hemmagjorda” el.

Hur tänker du kring din framtid? Kanske vill också du bli självförsörjande?

Många har i lång tid varnat för att för mycket skulder i världen kan betyda stora problem liknande dom vi hade i 2008. Vi kommer alla ihåg finanskrisen och vad det medförde för dom länder som hade stora skulder.

IMF, den internationella valutafonden rapporterar nu att den samlade skulden i världen ligger på 225% av den globala BNP. Det är mestadels privata skulder som lån taget av hushåll eller företag. Länder som Kina, Japan och USA står för en stor del av skulden, över 50%. Jämför man till exempel Japans skuld på 236 % av BNP jämfört med Sverige som bara har 38% skuld av BNP så får man en klarare bild av vad det handlar om.

Kinas kreditvärde tar en smäll när deras skuld är väldigt hög, hela 240% av BNP. Landet som har en av världens största ekonomier blir allt mer beroende av staten för att behålla tillväxt och det ses som ett problem av IMF. Dom varnar för att det kan utlösa en ny finanskris liknande den vi hade i 2008. Den gången var det USA som var den utlösande faktorn och en liknande kris hade varit förödande. Kinas finansminister Xiao Jie har uttalat att en ny finanskris utlöst av Kina är orimligt.

Kia var under våren tvugna att återkalla hela 642 bilar från Sverige då man upptäckt att barnspärren ej fungerar korrekt. Det är en vajer till handtaget innanför bildörren som är felaktig, detta kan medföra att barnlåset inte fungerar som den ska, och företaget tvingas då återkalla samtliga av dessa Kia modeller.

Ingen har skadats av problemet utan det är en ren försiktighetsåtgärd från företaget.

Deklarationen öppnar den 20 Mars och är öppen till och med den 2 Maj. Det enklaste sättet att deklarera är genom skatteverkets e-tjänst eller app. Men man kan även deklarera genom en pappersdeklaration. Senast den 15 April ska alla ha fått sin deklaration. Ifall man inte ska göra några ändringar utan endast godkänna kan man göra detta både genom att skicka ett sms eller ringa.

Undvik att bli återbetalningsskyldig
För att undvika att bli återbetalningsskyldig är det viktigt att dubbelkolla så att uppgifterna i ens deklaration stämmer innan man godkänner den. Om något är fel måste du kontakta den som anmält uppgifterna, detta kan t.ex. vara ens bank eller arbetsgivare. Därefter måste man vänta och kolla igen så att de nya uppgifterna stämmer. Om det sedan är rätt är kan man godkänna sin deklaration

Hur fungerar skatteåterbäringen?
Om man ska få pengar tillbaka får man in det på kontot man anmält och fått in sina pengar på tidigare år. Ifall man inte anmält något kontot tidigare eller vill byta är det viktigt att göra detta i tid. Det snabbaste sättet att få skatteåterbäringen är genom att skaffa en digital brevlåda då den gruppen får sin deklaration först samt sina pengar tillbaka först.

Varför får vissa betala och andra får tillbaka?
Det som avgör om man får tillbaka pengar på skatten är hur mycket skatt man har betalat i förhållande till sin inkomst. Har man betalat för mycket får man tillbaka det året efter. Har man istället betalat in för lite skatt får man betala in pengar istället.

PPM-fonder

Premiepensionssystemet (PPM) har varit en het potatis ända sedan det lanserades 1995. Det har till exempel kritiserats för att det är krångligt att förstå sig på samtidigt som systemet implicit kräver aktivitet från medborgarna. De senaste två åren är det dock inte systemet i sig som har kritiserats. Fokus har istället legat på kritik mot vissa av de fondbolag som har haft med fonder i systemet. Först ut var skandalen kring Falcon Funds 2016 (läs mer här) och i år har bland annat Allra uppmärksammats i mycket negativa sammanhang.

Regeringen har naturligtvis uppmärksammat både den allmänna kritiken mot systemet i sig och de skandaler som har rullats upp. Därför har man tillsatt en utredning som ska ta fram förslag på hur konsumentskyddet kan stärkas.

Utredaren tar i med hårdhandskarna

Utredarens uppdrag är att se över PPM-systemet med medborgarnas bästa för ögonen. Utifrån detta har utredaren presenterat ett par förslag som de flesta nog kan tycka är bra, men det finns också förslag som inte känns särskilt genomtänkta över huvud taget.

De förslag som är svåra att kritisera handlar om en ökad kontroll över de fonder som kan erbjudas i PPM-systemet och de fondbolag som förvaltar dem. Utredaren vill helt enkelt sätta upp hinder för att vi ska få uppleva en ytterligare skandal av samma typ som Allra- respektive Falcon Funds-skandalerna.

De förslag som känns lite mer tveksamma handlar om att drastiskt minska på antalet valbara fonder. Idag finns 865 fonder i PPM-systemet och utredaren vill minska detta antal till ett minimum. Mest anmärkningsvärt är att utredaren föreslår att fonden Ap7 Såfa ska tas bort.

Ap7 Såfa

Ap7 Såfa, eller den så kallade ”soffan”, är en PPM-fond som administreras av statligt ägda Sjunde AP-fonden. Den som inte gör något val kring placeringen av sina PPM-pengar kommer att få se sina pengar investeras i den här fonden. Såfa har visat sig vara ett mycket bra val. Den har de senaste sju åren gett en avkastning på hela 163%. Det kan jämföras med snittet bland övriga fonder, vilket uppgår till 77% i snitt. Den som har lagt sig bekvämt tillrätta i soffan har alltså fått en mycket god avkastning utan att ens ha behövt ägna PPM-systemet en tanke.

Varför menar då utredaren att Ap7 Såfa ska tas bort? I utredningen skrivs att medborgarna egentligen ”inte är intresserade” av att göra finansiella val. Utredaren menar vidare att eftersom vi inte vill göra val är det klokt att den fond där soffliggarnas pengar placeras har låg risk. Ap7 Såfa är en fond med inbyggd hävstång (belåning) som gör att både börsuppgångar och börsnedgångar förstärks. Risken är alltså högre i Såfa än i exempelvis en indexfond. Istället för Såfa menar utredaren att PPM-pengarna ska placeras i en livförsäkring som i huvudsak innehåller räntor, det vill säga en mer renodlad produkt för sparande.

Kritiken har inte låtit vänta på sig. Ekonomer i allmänhet har sågat förslaget om att ta bort Ap7 Såfa med fotknölarna. Det återstår nu att se vilket resultat den fortsatta beredningen av ärendet kommer att ge.

Förslag från Pensionsmyndigheten

Även Pensionsmyndigheten, som är den aktör som administrerar premiepensionen, har fått i uppdrag att titta på förbättringsmöjligheter. De två mest centrala ”paketen” av förslag handlar om skarpare avtal med fondförvaltarna och att kvaliteten på fonderna måste vara högre. Mer konkret föreslår myndigheten bland annat följande.

  • Förbud mot försäljning och marknadsföring telefonledes
  • Varje fond ska ha funnits en längre tid (exakt hur lång tid är oklart) innan den kan placeras i PPM-systemet
  • Varje fond ska ha ett brett ägande (inte bara ägas via PPM-systemet hos Pensionsmyndigheten)