Antalet fonder i PPM-systemet kan minska drastiskt

PPM-fonder

Premiepensionssystemet (PPM) har varit en het potatis ända sedan det lanserades 1995. Det har till exempel kritiserats för att det är krångligt att förstå sig på samtidigt som systemet implicit kräver aktivitet från medborgarna. De senaste två åren är det dock inte systemet i sig som har kritiserats. Fokus har istället legat på kritik mot vissa av de fondbolag som har haft med fonder i systemet. Först ut var skandalen kring Falcon Funds 2016 (läs mer här) och i år har bland annat Allra uppmärksammats i mycket negativa sammanhang.

Regeringen har naturligtvis uppmärksammat både den allmänna kritiken mot systemet i sig och de skandaler som har rullats upp. Därför har man tillsatt en utredning som ska ta fram förslag på hur konsumentskyddet kan stärkas.

Utredaren tar i med hårdhandskarna

Utredarens uppdrag är att se över PPM-systemet med medborgarnas bästa för ögonen. Utifrån detta har utredaren presenterat ett par förslag som de flesta nog kan tycka är bra, men det finns också förslag som inte känns särskilt genomtänkta över huvud taget.

De förslag som är svåra att kritisera handlar om en ökad kontroll över de fonder som kan erbjudas i PPM-systemet och de fondbolag som förvaltar dem. Utredaren vill helt enkelt sätta upp hinder för att vi ska få uppleva en ytterligare skandal av samma typ som Allra- respektive Falcon Funds-skandalerna.

De förslag som känns lite mer tveksamma handlar om att drastiskt minska på antalet valbara fonder. Idag finns 865 fonder i PPM-systemet och utredaren vill minska detta antal till ett minimum. Mest anmärkningsvärt är att utredaren föreslår att fonden Ap7 Såfa ska tas bort.

Ap7 Såfa

Ap7 Såfa, eller den så kallade ”soffan”, är en PPM-fond som administreras av statligt ägda Sjunde AP-fonden. Den som inte gör något val kring placeringen av sina PPM-pengar kommer att få se sina pengar investeras i den här fonden. Såfa har visat sig vara ett mycket bra val. Den har de senaste sju åren gett en avkastning på hela 163%. Det kan jämföras med snittet bland övriga fonder, vilket uppgår till 77% i snitt. Den som har lagt sig bekvämt tillrätta i soffan har alltså fått en mycket god avkastning utan att ens ha behövt ägna PPM-systemet en tanke.

Varför menar då utredaren att Ap7 Såfa ska tas bort? I utredningen skrivs att medborgarna egentligen ”inte är intresserade” av att göra finansiella val. Utredaren menar vidare att eftersom vi inte vill göra val är det klokt att den fond där soffliggarnas pengar placeras har låg risk. Ap7 Såfa är en fond med inbyggd hävstång (belåning) som gör att både börsuppgångar och börsnedgångar förstärks. Risken är alltså högre i Såfa än i exempelvis en indexfond. Istället för Såfa menar utredaren att PPM-pengarna ska placeras i en livförsäkring som i huvudsak innehåller räntor, det vill säga en mer renodlad produkt för sparande.

Kritiken har inte låtit vänta på sig. Ekonomer i allmänhet har sågat förslaget om att ta bort Ap7 Såfa med fotknölarna. Det återstår nu att se vilket resultat den fortsatta beredningen av ärendet kommer att ge.

Förslag från Pensionsmyndigheten

Även Pensionsmyndigheten, som är den aktör som administrerar premiepensionen, har fått i uppdrag att titta på förbättringsmöjligheter. De två mest centrala ”paketen” av förslag handlar om skarpare avtal med fondförvaltarna och att kvaliteten på fonderna måste vara högre. Mer konkret föreslår myndigheten bland annat följande.

  • Förbud mot försäljning och marknadsföring telefonledes
  • Varje fond ska ha funnits en längre tid (exakt hur lång tid är oklart) innan den kan placeras i PPM-systemet
  • Varje fond ska ha ett brett ägande (inte bara ägas via PPM-systemet hos Pensionsmyndigheten)
about author

admin

reimar@hushmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.