Banknotes Aktier

Aktier

Aktier har många likheter med pengar. Båda är traditionellt värdepapper som garanterar ett visst värde. I pengar var det tidigare en viss mängd silver eller guld. För aktier är det en viss ägarandel i ett givet företag. Både sedlar och aktier var tidigare tryckta på papper men är numera elektroniska. I Sverige är de flesta aktier registrerade med Euroclear Sweden. Det är Euroclear Sweden som håller reda på vem som äger vilken aktier vid varje given tidpunkt.

Vad är ett aktiebolag

Ett aktiebolag är en juridisk person som kan åta sig skyldigheter precis som en vanlig person. Ägarna av bolaget är inte ansvariga för företagets skulder eller annan verksamhet förutsatt att företaget inte bryter mot lagen. Om företaget har brutit mot lagen är det i normalfallet bara större ägare med insyn i bolaget som blir personligt ansvariga. Mindre ägare som inte visste vad som pågick är normalt fortfarande skyddade. Som privatperson som äger aktier i ett större bolag är du med andra ord normalt helt säker. Det enda du riskerar är att dina aktier blir värdelösa.

Aktiebolaget har spelat en mycket stor roll för den ekonomiska utvecklingen de senaste 500 åren. Aktiebolag har dock funnits mycket längre än så. De äldsta kända aktiebolaget bildades i Kina för ca 1000 år sedan (Under Song-dynastin). Aktiebolagen kom till Europa under 1200-talet. Det var dock inte förrän på 1500-talet som aktiebolag blev en viktig del av vår ekonomi. Under denna tid fanns det mycket pengar att tjäna på att skeppa varor från kolonierna till Europa. Att genomföra sådana resor var dock mycket dyrt och mycket riskfyllt. Det tog ofta flera år för ett skepp att återvända och risken var hög att skepp skulle försvinna, förlisa eller falla offer för pirater. Om ditt skepp återvända kunde du dock räkna med mycket stora vinster. Detta gav upphov till den engelska frasen ”his ship is about to come in/ came in” vilket innebär att han snart kommer bli rik/att han blivit rik.

Den höga riskfaktorn gjorde det dock mycket svårt för de flesta individer att ha råd att skicka ut skepp. Ett mycket bättre alternativ var att gå samman i aktiebolag där ett antal aktieägare delade på kostnaden och risken. På detta sätt kunde man köpa andelar i flera bolag, eller låta samma bolag skicka ut flera skepp. Detta minskade dramatiskt risken för de olika investerarna och gjorde det möjligt att skicka ut många fler expeditioner än vad som annars skulle ha varit möjligt.

Aktiebolag har spelat en liknade viktig roll vid många andra tillfällen där det har funnits behov för stora riskfyllda investeringar som har potential att ge stor avkastning. Exempel på detta inkluderar t.ex. utbyggnad av järnvägar, gruvor, dammar och elnät

Den stora fördelen med aktiebolag är med andra ord att de låter investerare att genomföra stora riskfyllda projekt som ingen av dem individuellt skulle kunna eller vilja göra. Aktier låter investerare investera en del av sin förmögenhet i projekt som kan ge mycket bra avkastning om de lyckas. Aktiebolag låter oss individer arbeta tillsammans för att åstadkomma vad vi inte kan åstadkomma som individer. Utan aktiebolag skulle vi leva i en mycket annorlunda värld.

Aktier idag

Aktier fortsätter att fylla den funktion de alltid har gjort. De låter entreprenörer få tillgång till de pengar de behöver för att bygga de företag de vill bygga och det ger investerar säkerhet genom att ge dem en ägarandel i bolaget. För investera så lockar stora vinster genom att investera tidigt i rätt bolag. Exempel på aktiebolag som vuxit mycket snabbt och gjort tidigare investerare mycket rika inkluderar t.ex. Uber, AirBB, Snapchat, Etsy och många fler.